Saltar apartados

PD en Recerca Educativa

CENTRE, DEPARTAMENT O INSTITUT RESPONSABLE

Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica , Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques i Departament d'Innovació i Formació Didàctica

Coordinador: Juan Luis Castejón Costa. Departament de Psicologia Evolutiva i Didàctica

Correu Electrònic: jl.castejon@ua.es

ÒRGANS RESPONSABLES

La Comissió Acadèmica del PD en Investigació Educativa està constituïda pels següents membres:

 • President: Dr. Juan Luis Castejón Costa
 • Secretari/a: Dr. Leandro Navas Martínez
 • Membres: Dr. Salvador Llinares Ciscar, Dra. MªÁngeles Martínez Ruiz, Dr. Leandro Navas Martínez, Dr. José Manuel García-Fernández, Dr. Antonio M. Pérez Sánchez, Dra. Marina Beléndez Vázquez, Dra. Raquel Gilar Corbí, Dra. Beatriz Delgado Domenech, Dr. Pablo Miñano Pérez, Dr. Germán Torregrosa Gironés, Dr. Mari Luz Callejo de la Vega, Dr. Antonio Díez Mediavilla, Dr. Joaquín Martínez Torregrosa, Dra. Cristina Cardona Moltó, Dr. José Antonio Pérez Turpín, Dra. Rosabel Roig Vila, Dr. Rafael Sebastiá Alcaraz, Dr.  Juan Tortosa Martínez, Dr. Juan Manuel Cortell Tormo, Dr. Ramon Llorens García, Dr. Roberto Cejuela Anta, Dra. Carmen Tacat López, Dra. Ceneida Fernández Verdú, Dra. Mª Mar Moreno Moreno, José María Esteve Faubel, Dra. Asunción Menargues Marcilla, Dr. Ruben Limiñana Morcillo, Dra. Asunción Lledó Carreres, Dr. Gonzalo Lorenzo Lledó, Dra. Inés Ufanós Cap, Dra. Gladys Minvament Molina, Dra. Nuria Caus Pertegaz, Dr. Marcos Iglesias Martínez, Dra. Mª Carmen Martínez Monteagudo, Dra. María Luisa Pertegal Felices, Dr. Basilio Pueo Ortega, Dra.Concepción Suárez Llorca, Dra. María Tabuenca Cuevas, Dr. Roque Moreno Fonseret, Dr. Juan Manuel García Chamizo.
 • Subcomissió Permanent: Dr. Juan Luis Castejón Costa, Dra. MªÁngeles Martínez Ruiz, Dr. Leandro Navas Martínez, Dr. José Manuel García-Fernández, Dr. José Antonio Pérez Turpín, Dra. Ceneida Fernández Verdú, Dra. Mª Luz Callejo de la Vega.

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ

LÍNIA : PSICOLOGIA I EDUCACIÓ

 • Intel·ligència emocional, competències transversals i inserció laboral dels egressats universitaris.
 • Ansietat escolar, ajust psicosocial i rendiment acadèmic en estudiants d'Educació Primària i Secundària.
 • Motivació i rendiment acadèmic.
 • Intel·ligència emocional i competència social en educació secundària.
 • Característiques de l'alumnat amb rendiment acadèmic menor a l'esperat (underachievement).
 • Aspectes psicològics de la malaltia crònica en l'edat escolar. 
 • Assetjament escolar, ciberacoso, rebuig escolar, ansietat i variables psicoeducativas: determinants de l'ajust  personal, social i acadèmic del menor.

LÍNIA : FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I APRENENTATGE

 • Recerca qualitativa en desenvolupament professional docent
 • Integració educativa de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Recerca en l'àmbit de l'activitat física i esportiva.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les Matemàtiques.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de la Llengua i la Literatura.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials.
 • Recerca en ensenyament i aprenentatge de les Ciències.
 • Recerca musical.

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES COMUNES a tots els programes de doctorat

 • INFORMACIÓ SOBRE RECONEIXEMENT D'ACTIVITATS. Els qui hagen cursat el Màster en Investigació Educativa de la Universitat d'Alacant poden sol·licitar a l'EDUA el reconeixement de les següents Activitats Transversals Obligatòries Comunes:
  • ACTIVITAT 1: Eines per a la gestió i recuperació de la informació: 11980. Per l'assignatura del Màster: Fonts documentals per a la investigació: Estratègies de cerca i anàlisi (3 crèdits).
  • ACTIVITAT 2: Finalitats i objectius de la investigació: 11979. Per les assignatures del Màster: Mètodes quantitatius d' investigació (6 crèdits) i 11984. Metodologies qualitatives d'investigació (3 crèdits)."

ACTIVITATS TRANSVERSALS OBLIGATÒRIES ESPECÍFIQUES (NO EXISTEIX MATRÍCULA, ÉS SUFICIENT AMB L'ASSISTÈNCIA A CLASSE):

 1. Seminari sobre Mètodes avançats d'investigació en l'àmbit de la Psicologia i l'Educació: Dissenys, tècniques estadístiques i programes informàtics d'anàlisi de dades. (OBLIGATÒRIA per a la línia 1: Psicologia i Educació, OPTATIVA per a la línia 2: Formació del Professorat i Aprenentatge) DADES DE PROGRAMACIÓ
 2. Seminari sobre Mètodes avançats d'investigació en l'àmbit de la Formació del Professorat i Aprenentatge: Planificació d'investigacions, tècniques i programes informàtics d'anàlisi de dades. (OBLIGATÒRIA per a la linia 2: Formació del Professorat i Aprenentatge, OPTATIVA per a la linia 1: Psicologia i Educació) DADES DE PROGRAMACIÓ
 3. Seminaris de doctorands: Presentació del projecte d'investigació en un seminari de la línia d'investigació. DADES DE PROGRAMACIÓ
 4. Presentació de comunicacions científiques en congrés nacional o internacional. DADES DE PROGRAMACIÓ

ACTIVITATS OPTATIVES:

 1. Elaboració d'un article per a una revista científica d'àmbit nacional o internacional. DADES DE PROGRAMACIÓ
 2. Mobilitat: Estades en universitats o centres d'investigació superior. DADES DE PROGRAMACIÓ

 

PLA D'ESTUDIS

Pàgina informativa en construcció.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 

El nombre de places oferides per al PD en Investigació Educativa en el curs 2016/2017 és 25 (amb un màxim del 40% a temps parcial)

CRITERIS DE SELECCIÓ

Els criteris d'admissió, a l'efecte d'ordenar els sol·licitants del Programa de Doctorat en Investigació Educativa, seran els següents:

 1. Expedient acadèmic d'accés al programa de doctorat (50%); aquest criteri es valorarà en funció de la nota mitjana de la titulació aportada per a l'accés, segons el següent barem: 5-5,99 (10%), 6-6,99 (20%), 7-7,99 (30%), 8-8,99 (40%), 9-10 (50%).
 2. Coneixement d'un idioma d'ús habitual en la comunitat científica a la qual pertanya el programa de doctorat (25%); en aquest apartat es valorarà predominantment el nivell d'anglès aconseguit (fins a un 20%) i de forma subsidiària el d'altres idiomes d'interès científic (fins a un 5%), sobre la base dels coneixements i els documents acreditatius aportats.
 3. Experiència investigadora prèvia (15%); es valoraran aspectes com ara la concessió de beques de col·laboració, beques d'iniciació a la investigació, vinculació documentada a projectes d'investigació, publicacions, comunicacions en congressos, etc.
 4. Entrevista personal amb el sol·licitant (10%); en la qual es valoraran els interessos investigadors del sol·licitant en relació amb la temàtica desenvolupada pels investigadors en les diferents línies d'investigació que conformen el programa de doctorat.

(Es recomana posar-se en contacte amb el possible director de tesi abans de la sol·licitud d'admissió)

Nota informativa sobre la documentació d'admissió en el PD en Investigació Educativa

Els criteris i procediments d'admissió per a estudiants a temps parcial seran els mateixos que es preveuen per als alumnes a temps complet.

Els alumnes que desitgen canviar de modalitat d'ensenyament (a temps complet o a temps parcial), hauran de dirigir una sol·licitud motivada a la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat, acompanyada d'un informe preceptiu del tutor. En qualsevol cas, el canvi de modalitat d'ensenyament haurà de permetre a l'estudiant l'adaptació del seu cronograma d'activitats formatives a la nova planificació temporal.

CONVENI UNIVERSITAT D'ALACANT - UNIVERSITAT CENTRAL D'EQUADOR (QUITO)

 

 

 

Departament Psicologia Evolutiva i Didàctica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 909886

Fax: +34 965 909886

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464