Saltar apartados

Prevenció de risc psicosocials

Definició i Objectius

Les conclusions de l'informe d'avaluació de riscos psicosocials va posar de manifest la necessitat i importància de conscienciar el personal de la universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds d'acord amb aquesta. D'aquesta manera, s'afavorirà l'existència d'un clima laboral adequat i, s'evitarà que hi apareguen situacions que puguen provocar l'augment dels riscos psicosocials.

Com a part del Pla de Prevenció de la Universitat d'Alacant, la Secretaria de la Facultat ha elaborat una sèrie de mesures encaminades a prevenir i reduir els factors psicosocials derivats de les condicions i de l'organització del treball que puguen afectar-ne a la salut; sent conscients que les accions preventives requereixen la participació de tots i totes per a ser efectives, en aquest sentit:

 • S'adoptaran mesures que hauran d'afavorir els canals de comunicació interns, com:
  • Donar a conèixer amb antelació suficient futures reestructuracions, noves tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir-ne la màxima informació possible.
  • Establir mecanismes de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres del servei.
  • Definir procediments que faciliten la presa de decisions.
 • Així mateix, ens plantegem els següents objectius:
  • Fixar com a principi general de la Secretaria el compromís de "tolerància 0" generant una cultura assentada en el valor de respecte i reconeixement de l'altre.
  • Reconèixer la contribució del personal en l'assoliment dels objectius de la institució.
  • Afavorir els canals de comunicació interns:
   • Existència d'un pla de comunicació en la Secretaria.
   • Ús de documentació i procediments compartits a través del servidor.
   • Facilitar el flux d'informació via e-mail.
   • Reunions setmanals entre  els/les gestors/es en cap i l'administrador/a.
  • Facilitar que l'organització del treball permeta tenir control sobre les tasques que cal fer, ritmes, temps i mètodes de treball:
   • Fomentar la participació en les diferents àrees, des de l'organització i distribució, fins a la planificació de les tasques.
   • Posada en comú per a valorar i establir possibles àrees de millora, abans de l'inici del curs acadèmic i en finalitzar el període de matrícula.
   • Definició clara de funcions / atribucions.
   • Fomentar el treball en equip.
 • Establir mesures encaminades a mantenir i millorar el benestar psicosocial:
  • Potenciar el coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com laborals).
  • Establir mecanismes de control i vigilància que impedisquen  situacions de risc de responsables de la gestió.
  • Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.).
  • Promoure la resolució dels conflictes interpersonals existents en la Secretaria.
  • Fomentar el tracte equitatiu entre tots els membres de la Secretaria.
  • Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.
  • Informar les autoritats acadèmiques de les situacions problemàtiques per a conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar-ne la resolució.

Prevenció de riscos laborals davant determinades situacions de risc psicosocial

Pla de Comunicació

Reconeixement personal

 

Departament Psicologia Evolutiva i Didàctica


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 909886

Fax: +34 965 909886

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464